Sứ mệnh và tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi.BOJs.


Sứ mệnh của chúng tôi

Nghiên cứu và sáng tạo ra các sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên, an toàn và hiệu quả cho người phụ nữ và gia đình của họ

Trao cho người phụ nữ quyền chủ động trong chăm sóc, cải thiện sức khoẻ và sắc đẹp của bản thân và gia đình họ thông qua các hoạt động phổ cập kiến thức da liễu và hỗ trợ cộng đồng. Từ đó chúng tôi giúp họ tự tin hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống

Phát huy vai trò của người phụ nữ trong chuỗi cung ứng mỹ phẩm, mang đến cho họ nguồn thu nhập cao và giúp họ khẳng định vị thế quan trọng trong xã hội


Lịch sử của BOJs

2012
2010
2005
2000