Ấn phẩm báo chí

ẤN PHẨM BÁO CHÍ

The Beauty of Jonse gia Hội chợ Xúc tiến tiêu dùng cuối năm 2016

Chúng tôi vinh dự là một trong các thương hiệu được HTV9 tuyển chọn góp mặt trên chương trình phát sóng cuối năm nhằm tôn vinh các thương hiệu Việt Nam tiêu biểu tại Hội Chợ.

Xem nội dung kí sự của HTV9:

The Beauty of Jones tham gia chia sẻ trên chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp của HTV7

The Beauty of Jones