G

Sứ mệnh tầm nhìn

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Mọi phụ nữ và người thân yêu của họ đều có thể sử dụng những sản phẩm chăm sóc da Thiên Nhiên, An Toàn và Hiệu Quả

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

  1. Nghiên cứu và sáng tạo ra các sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên, an toàn và hiệu quả cho người phụ nữ và gia đình của họ
  2. Trao cho người phụ nữ quyền chủ động trong chăm sóc, cải thiện sức khoẻ và sắc đẹp của bản thân và gia đình họ thông qua các hoạt động phổ cập kiến thức da liễu và hỗ trợ cộng đồng. Từ đó chúng tôi giúp họ tự tin hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống
  3. Phát huy vai trò của người phụ nữ trong chuỗi cung ứng mỹ phẩm, mang đến cho họ nguồn thu nhập cao và giúp họ khẳng định vị thế quan trọng trong xã hội

The Beauty of Jones